14 listopada


1600–1730 – sesja inauguracyjna Europejskiego Forum Gospodarczego – „POLSKA, EUROPA I ŚWIAT W OBLICZU ZMIAN SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH” (sala balowa, IV piętro) z udziałem Radosława Pyffla, Wicedyrektora Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych


 

 

15 listopada

Konferencja „Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami” (sala balowa, IV piętro)


1030–1045 Wystąpienia otwierające

 

Witold Stępień Przemysław Andrzejak Vladimir Gaspar
przemyslawandrzejak vgaspar
Marszałek Województwa Łódzkiego Prezes Zarządu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Dyrektor, Agencja Rozwoju Regionalnego Moraw Południowych

1045–1200 Panel I: Regiony wyszehradzkie we współpracy rozwojowej

 

Tematy do dyskusji:

– wzrastająca rola samorządów w polityce zagranicznej państw

– doświadczenia regionów V4 w zakresie współpracy regionalnej i ich plany na przyszłość

– współpraca podmiotów samorządowych na rzecz V4

– wyzwania i możliwości pogłębienia współpracy gospodarczej państw grupy V4

 

Moderacja:
prof. Bogdan Góralczyk
Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Paneliści:
Jaroslav Ludva Bela Kakas József Berényi Maciej Łaski
jaroslav-ludvaa belakakas mlaski
Podsekretarz Stanu MSZ Republiki Czeskiej Przewodniczący Regionu Csongrad Wiceprzewodniczący Kraju Trnawskiego Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 


1200 – Przerwa (kawa, lunch)


1300–1430 Panel II: Obecne trendy i perspektywy współpracy Chin i V4

 

Tematy do dyskusji:

– stanowisko władz centralnych państw grupy V4 wobec współpracy z Chinami

– doświadczenia regionów ze współpracy z Chinami

– możliwości eksportowe produktów V4 do Chin

– współpraca inwestycyjna z Chinami

– połączenia komunikacyjne: kolejowe, lotnicze i morskie

 

Moderacja:
dr Tamas Matura
Dyrektor, Central and Eastern European Center
for Asian Studies

 

Paneliści:
Petr Šelepa prof. Dominik
Mierzejewski
Bartosz Ziółek
Ryszard Świlski
Zbigniew Burzyński
Jarosław Żak
 pselepa dominikmierzejewski rswilski zburzynski jzak
Radny Kraju Południowomorawskiego Ośrodek Spraw Azjatyckich Prezes Zarządu Amber Foods International, Amber Global Consulting
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Prezydent Kutna
Członek Zarządu, Hatrans Logistics

 


1500–1630 – sesja plenarna Europejskiego Forum Gospodarczego „EXPO 2022” (sala balowa, IV piętro) z udziałem p. Jaroslava Ludvy, Podsekretarza Stanu w MSZ Republiki Czeskiej oraz dr Karola Biernackiego Konsula Honorowego RP w Segedynie


 

Szczegółowy program Europejskiego Forum Gospodarczego: http://www.forum.lodzkie.pl/.

Program może ulec zmianie.