Dr hab. Bogdan Góralczyk, profesor UW. Politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynarodowych. Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska, w tym pozycja międzynarodowa UE, problematyka węgierska, transformacja pokomunistyczna..

Aktualnie Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Był też szefem Gabinetu ministra SZ RP Włodzimierza Cimoszewicza. Autor wielu prac książkowych. Stale współpracuje m.in. z węgierskim dziennikiem „Népszabadság” oraz tygodnikiem „HVG”. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Azja-Pacyfik”.

 

jaroslav-ludvaaJaroslav Ludva – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Ma w dorobku bogatą karierę dyplomatyczną pełnioną w różnych krajach, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 2010-2014 oraz na Filipinach w latach 2003-2005. Był dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2000-2003. W 1996 został ambasadorem w Uzbekistanie. Wcześniej pełnił funkcję Chargé d´Affaires w Singapurze. Na początku swojej kariery pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na różnych stanowiskach, między innymi jako doradca ministra w sprawach zewnętrznych relacji gospodarczych. Posiada licencjat z międzynarodowych stosunków gospodarczych Universidad Complutense de Madrid oraz tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze.

 

 

tamasmaturaTamas Matura jest założycielem Central and Eastern European Center for Asian Studies. Tematyką Chin zajmuje się od dekady, swoją karierę zaczynał jako pracownik naukowy w Węgierskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Do niedawna pracował jako doradca Ministra Gospodarki Narodowej w sprawach dotyczących Chin, jako redaktor węgierskiej Strategii Chińskiej, oraz jako autor węgierskiej Strategii BRICS. W tym momencie jest stałym Adiunktem w Szkole Zarządzania ESSCA Angers-Paryż-Budapeszt-Szanghaj, adiunktem Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, wykładowcą na  Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie, oraz członkiem UACES China CRN i członkiem-założycielem European Think Tank Network on China. Posiada tytuł doktora z dziedziny prawa, oraz tytuł magistra stosunków międzynarodowych.

 

 

dominikmierzejewski

Dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego,  doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce; specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies, European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa).

 

rswilskiRyszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Odpowiedzialny m.in. kwestie infrastruktury i rozwoju gospodarczego. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja samorząd terytorialny. W latach 1994-1998 radny miasta Pruszcza Gdańskiego – wiceprzewodniczący rady miasta. W latach 1998-2002 radny Powiatu Gdańskiego – przewodniczący rady powiatu. Od 2002 roku do 2005 roku radny Powiatu Gdańskiego – wicestarosta Powiatu, a następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

 

 

 

rpyffel

Radosław Pyffel – dziennikarz, publicysta, socjolog, prezes Centrum Studiów Polska-Azja. Od 18 lipca 2016 r. przedstawiciel Polski i wicedyrektor Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

Znawca kultury Chin, konsultant do spraw rynku chińskiego. Ekspert do spraw Azji w Instytucie Globalizacji w Gliwicach oraz w Instytucie Sobieskiego. Pracownik naukowy i wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie. Autor licznych artykułów i książek dotyczących Azji.