Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień wzajemnej współpracy gospodarczej regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, omówienie wspólnej polityki i identyfikacja bieżących priorytetów współpracy regionów V4 z Chinami – jednym z najważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej, umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac plastycznych i fotograficznych o tematyce wyszehradzkiej.

Debata zostanie ujęta w dwa panele dyskusyjne: „Regiony wyszehradzkie we współpracy rozwojowej” oraz  „Obecne trendy i perspektywy współpracy Chin i V4”. Całość tłumaczona będzie na języki wyszehradzkie.

Organizatorem konferencji jest Województwo Łódzkie. Wydarzenie odbywa się w ramach IX Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2016 i otrzymało dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.