Relacja z konferencji

wpis w: Bez kategorii | 0

Prawie 150 osób przysłuchiwało się dyskusjom podczas konferencji „Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami”. Odbyła się ona 15 listopada w Łodzi w ramach IX Europejskiego Forum Gospodarczego. Organizatorem obu wydarzeń było Województwo Łódzkie.

Otwierając konferencję  Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień przypomniał znaczenie trwającej już od 25 lat współpracy Grupy Wyszehradzkiej podkreślając, że od samego początku współdziałanie to ma nie tylko wymiar polityczny, ale także ekonomiczny. Po nim zgromadzonych gości powitali także Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemysław Andrzejak oraz Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Moraw Południowych Vladimir Gaspar.

Pierwszy panel dyskusyjny, poświęcony wzajemnej współpracy regionów Polski, Słowacji, Czech i Węgier, zgromadził przedstawicieli władz centralnych i samorządów tych krajów. Prelegenci przedstawiając swoje doświadczenia dotyczące wspólnych przedsięwzięć z partnerami wyszehradzkimi zgodzili się, że kooperacja gospodarcza w ramach V4 jest trudna, bo zasadniczo kraje Grupy stanowią dla siebie konkurencję. Mają jednak wiele zbieżnych interesów, powinny nauczyć się wspólnie promować na zewnątrz, stawiając na rozwój innowacji w regionie, a także – co podkreślali wszyscy uczestnicy dyskusji – turystykę. Środków na współpracę warto szukać m.in. w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim, który finansuje działania o różnorakim charakterze, np. takie jak łódzka konferencja.

Panel „Obecne trendy i perspektywy współpracy Chin i V4” prezentował wymiar handlowy i inwestycyjny relacji regionów wyszehradzkich z Państwem Środka, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości eksportu środkowoeuropejskich towarów do Chin – tu podkreślano ogromny potencjał naszego przemysłu spożywczego. Dużo miejsca poświęcono także znaczeniu infrastruktury transportowej, łączącej nasze kraje z Azją, między innymi bezpośrednim połączeniom kolejowym, dzięki którym dynamicznie rozwija się wymiana handlowa między Łódzkiem a Chinami. Moderator panelu, dr Tamas Matura podkreślał, że Chińczycy coraz wyraźniej dostrzegają znaczenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier w preferowanym przez nich formacie „16+1”. Gratulował także organizatorom pomysłu, by przyjrzeć się regionalnemu wymiarowi wzajemnej współpracy – jego zdaniem takie podejście do tematu jest niszowe i zasługuje na większą uwagę.

Szerzej tematykę wyszehradzką podczas innych sesji IX Europejskiego Forum Gospodarczego prezentowali Wiceminister Spraw Zagranicznych Czech Jaroslav Ludva, Wicedyrektor Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Radosław Pyffel i Konsul Honorowy RP w Segedynie, dr Karol Biernacki.